E-mail: team@sterkmanagement.nl - Telefoon: 06-10147349
Samen bouwen aan succes
U kunt gratis een oriŽnterend adviesgesprek aanvragen
Organisatie Adviesbureau SterkManagement
SterkManagement hanteert als kern in alle opdrachten "ondernemerschap". Wat houdt dit concreet in?
Waarin onderscheiden wij ons?
Dat was de eerste vraag toen SterkManagement van start ging. Allereerst hebben wij praktisch geen overhead waardoor zeer aantrekkelijke uurtarieven gehanteerd kunnen worden.
Pitchies, ontwikkeld door SterkManagement
Omdat wij bij SterkManagement de mens in de organisatie altijd centraal stellen hebben wij Pitchies ontwikkeld. Pitchies is ontstaan vanuit onze eigen passie. Lees hier verder

Contactgegevens
W.F.J.G. (Wilfred)Lintsen MBA,CMC
E: w.lintsen@sterkmanagement.nl
M: 06-1014 7349

C.H. Lintsen
E: c.lintsen@sterkmanagement.nl
M: 06-1014 3878

Postbus 2071
7420 AB  Deventer

Bezoekadres:
Eikvaren 15
7422 NR  DEVENTER
M: 06-1014 3878


SterkManagement

  • SterkManagement is nu ruim 7 jaar een onafhankelijk (organisatie-) adviesbureau voor de overheid en de non-profit. Wij beschikken over een groot netwerk waarin wij de samenwerking zoeken. Wij geloven in ondernemerschap van mensen en organisaties.

 

W.F.J.G. (Wilfred) Lintsen

Wat is ondernemerschap?

Als ondernemer in een organisatie moet je weten wat je sterke en zwakke punten zijn, doelen stellen, fouten durven en kunnen maken, samenwerking zoeken, weten wat er speelt buiten de organisatie maar zeer zeker ook intern, binnen de organisatie, doorzettingsvermogen, veerkrachtig zijn et cetera. Een gezonde organisatie, team, afdeling kan verkregen worden door "gezonde" mensen op de werkvloer, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft een goede ondernemer te worden van zijn/haar eigen "IK B.V.".  

 

Waarin onderscheiden wij ons?

De kernwaarde van SterkManagement is buiten kaders denken. De standaard modellen en adviezen zijn niet meer van deze tijd. Elke opdracht, elke opdrachtgever is uniek en bij elke opdracht zal creatief gekeken worden naar de meest gunstige effectieve trajecten. Ondanks de druk op investeringen bestaan er nog veel kansen. Waar veel deuren dicht zitten, waar mensen “vast” zitten en veel onmogelijkheden spelen, daar ligt onze kracht.

Wij weten kansen te benutten door vraagstukken tot hun essentie terug te brengen, de juiste expertise in te brengen en verbindingen te leggen tussen belangen, vakgebieden en stakeholders.

Dit heeft SterkManagement de afgelopen jaren bewezen door opdrachten op een juiste manier te vervullen in het ruimtelijke - en het sociale domein. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van informatiemanagement en als E-adviseur verbonden aan Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).


 

Onze passie

Omdat wij bij SterkManagement de mens in de organisatie altijd centraal stellen en vanuit onze passie werken, hebben wij Pitchies ontwikkeld. Pitchies is onze passie en drive om hetgeen zo succesvol is in het bedrijfsleven toe te passen op jongeren en jongvolwassenen die "tussen wal en schip" vallen of dreigen te vallen. Met behulp van onze eigen methodiek en ontwikkeld digitaal systeem op basis van Social Media, kunnen wij de trajecten in zeer korte tijd naar gewenst resultaat brengen. Je eigen netwerk opbouwen en deze ook inzetten om naar het einddoel toe te werken is de basis.

Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze transitie zal gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. In dit geheel kan Pitchies goed ingezet worden. Pitchies gaat uit van eigen kracht en zoals eerder gezegd het persoonlijk ondernemerschap en elke stap moet zelf gezet worden. Wij helpen zowel in de uitvoering van trajecten en/of het begeleiden van de hulpverleners c,q, instellingen om de eigen kracht van mensen in te zetten.

Pitchies

  

 

Training "Kaderbreken".

SterkManagement geeft trainingen in KADERBREKEN. Deze trainingen zijn gebaseerd op twee methodieken. De eigen ontwikkelde Pitchies methodiek en de methodiek van het Omdenken (Berthold Gunster). Als u vast loopt binnen uw organisatie of afdeling op groeps- of individueel niveau, dan bieden wij de mogelijkheid de problematiek(en) anders te benaderen. De kaders die binnen uw organisatie zijn aangegeven, bepreken ook vaak het oplossingsgericht denekn op een andere manier. Vandaar Kaderbreken. Wij bieden dagtrainingen aan en vanaf 5 personen is deze training ook In-company mogelijk. 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar: team@sterkmanagement.nl

 


 

Onze opdrachtgevers

Wij richten ons met name op overheid en non-profit. Wij proberen de vragen van onze klanten te vertalen in een concreet, resultaatgericht aanbod met veel aandacht voor interactie met opdrachtgever en met de belanghebbenden die met verandering/procesverandering te maken krijgen. Dat doen wij zowel als adviseur, procesbegeleider, trainer, coach en interim-manager.

 

 

 

 Een greep uit onze opdrachten van de afgelopen jaren:                                     

Opdrachtgever: (Ruimtelijk domein) Opdracht
 Gemeente Interim sectorhoofd Grondgebiedszaken / Welzijn 
 Gemeente Interim hoofd Ruimtelijke ordening en civiel techniek
 Gemeente Interim manager Integraal Beheer Leefomgeving 
   
Opdrachtgever: (Sociaal domein) Opdracht 
Jongeren- welzijnsorganisatie Procesbegeleider realiseren ontmoetingsplaats
Jongeren- welzijnsorganisatie Coaching en procesbegeleiding jongerenprojecten
Jongeren- welzijnsorganisatie Procesbegeleider adviseur m.b.t. sluiting jeugdcentrum
Gemeente Coaching en procesbegeleiding reïntegratie (langdurig) werkloze jongeren en volwassenen naar arbeid en/of scholing.
   
Opdrachtgever: domein informatiemanagement en ICT Opdracht
KING Procesbegeleider I-NUP academy regio Limburg Brabant
KING Procesmedewerker Impactanalyses Operatie NUP
Shared Service Center
(5 samenwerkende gemeenten)
Interim team-coördinator Advies, Beleid en projecten/ voorzitterschap werkgroep Informatievoorziening en ICT. Drie decentralisaties.
   

     

 

 Wat gaat u vandaag doen dat onmogelijk is?